Naast onze activiteiten op het gebied van smeertechnisch onderhoud, wordt onze expertise ook ingezet bij bedrijven die deze werkzaamheden in eigen beheer willen houden. Op projectbasis geven wij advies over het verbeteren van de kwaliteit van het smeertechnisch onderhoud in uw bedrijf. Wij analyseren de knelpunten door middel van een gehele preventieve inspectie. Hierbij gebruiken we diverse detectiemethoden zoals ultrasoon metingen, olie-analyse en thermografie. Via het SWOT-analyse diagram wordt duidelijk waar de eventuele verbeterpunten liggen. In onderling overleg wordt dan bepaald welke acties door eenieder worden uitgevoerd. Onze werkzaamheden bestaan dan uit coaching van uw eigen medewerkers en advisering over de verbeteringen aan olie- en vetsystemen. Ook toezicht en controles op de uitgevoerde werkzaamheden kunnen door ons worden gedaan. Verbetering van het smeersysteem heeft niet alleen economische voordelen. Het terugdringen van de belasting voor het milieu en de energiebesparing geeft ook een duurzaam voordeel. Duurzaam onderhoud dus, Vast en zeker!