Automotive

LUBOLIVE BV kan binnen de automotive het smeertechnisch onderhoud voor u uitvoeren.

Het zorgdragen voor de kwaliteit en het leveren van expertise op smeertechnisch gebied, zodanig dat werkzaamheden tijdig en adequaat worden uitgevoerd en een bijdrage wordt geleverd aan het in goede staat houden van productielijnen en andere installaties.

Bouwindustrie Smering in de kleiwaren industrie geeft ons de uitdaging om dagelijks met smeermiddelen van hoge kwaliteit te werken. Denk maar eens aan ovens met temperaturen van 800 of zelfs 1100 graden.

Vaak komen wij via vaste relaties in contact met bedrijven die met name te kampen hebben met vastgelopen ovenwagens (wiellagers). Door de ervaringen in deze bedrijfstakken slagen wij er telkens in om problemen op te lossen.

Nutsbedrijven

Bij grote onderhoud stops worden olieverversingen en smeerwerkzaamheden uitgevoerd door smeerder’s van LUBOLIVE BV.

Projecten

Analyse maken op het storingsgedrag van installaties.
Smeerplan maken om de cyclus en planning van onderhoudsbeurten te bepalen.
Inspecties uitvoeren om mogelijke storingen voor te kunnen zijn.
Uitvoeren van smeertechnisch onderhoud in beheer en of ter assistentie.