Het blijkt dat smeertechnisch onderhoud bij bedrijven een grote zorg is. Helaas schiet het smeertechnisch onderhoud door bezuinigingen en tijdsdruk er vaak wel eens bij in, met alle gevolgen van dien. Het hele bedrijf wordt er mee geconfronteerd omdat ongeplande stilstand de productie uit zijn ritme brengt.

Het inhuren van specifieke kennis heeft als resultaat, dat meer aandacht kan worden geschonken aan de kern activiteiten van het bedrijf, kwaliteit van de producten en levertijden etc. U kunt zich eens afvragen of werktuigbouwkundigen en andere technici voldoende kennis hebben van smering om verbeteringen aan te brengen.

Een werktuigbouwkundige heeft in zijn opleiding geleerd om te ontwerpen, maken, installeren en in bedrijf stellen en houden van technische installaties en/of apparatuur. Verder heeft hij kennis van o.a. gas- en stroomturbines, pompen, kranen, verbrandingsmotoren, compressoren tot complete transportinrichtingen aan toe, wat uiteraard ook olie en vet nodig heeft.

U kunt zich voorstellen dat wij van LUBOLIVE® (die zich al jaren bezig houdt met smeerkunde) ons afvragen waarom er tot op heden nauwelijks iets over dit aspect geleerd word in deze opleidingen.

Je kunt ontwerpen, maken, installeren. Maar dan houd het op, want zonder smering kun je het niet in bedrijf stellen én houden! Op 16 februari 2012 heeft Lubolive B.V. het certificaat ontvangen (Kenteq) Erkend leerbedrijf waardoor wij trots zijn om een bijdrage te kunnen leveren in deze opleidingen.